Have an account? Log in or

Devčić

Devčić

Devčić

 

Prema usmenoj narodnoj predaji Devčići pripadaju hrvatskom praplemstvu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, gdje su u vrijeme bosanskog kraljevstva bili veoma poznati, utjecajni i bogati.

Iz makarskih povijesnih spisa, u kojima je zabilježen prikaz prvih naraštaja ove obitelji saznajemo da je rodonačelnik Devčića bio Stjepan (Stipan), junak Kandijskog rata, a opjevao ga je i Andrija Kačić Miošić u svome djelu. Potvrda o plemstvu ove obitelji je obiteljski kameni grb na nadgrobnom spomeniku u groblju sveta Tekla u Podgori.

Mletačka vlast je 1763. godine promaknula Devčiće iz Podgore u plemiće (conte), a plemstvo je potvrđeno i kasnije. Bili su upisani u Mletačku zlatnu knjigu plemstva “Libro d’oro dei veri titolati” koja se danas nalazi u Archivio Stato di Venezia. Godine 1672. jedna loza obitelji Devčić iz Podgore odselila se na otok Vis, a dobili su od Mletačkog Magistrata nad feudima 7. rujna 1796. godine potvrdu plemstva i naslov conte. Jedan član ove obitelji krajem 17. st. s Visa se doselio u Senj, kamo dolazi i Martin pl. Devčić s obitelji 1760. godine. Osim ove plemićke grane postoje i Devčići građanskog podrijetla koji pripadaju bunjevačkom rodu, a doselili su se iz Dalmacije, s mletačkog teritorija, početkom 17. st. na područje Svetog Jurja, Karlobaga, Krasna i Like. Danas na ovom području žive u velikom broju pripadnici ove grane Devčića, a iz spomenutih krajeva naselili su i ostale dijelove Hrvatske. Devčići su najbrojniji u Krasnu i Zagrebu. Bunjevačkom rodu Devčića iz Krasna pripada i Riječko-senjski nadbiskup i metropolit dr. Ivan Devčić.

Conte Alessandro Deucich General dell’ Armi di S.M. Ré d’Ungaria e di Bosnia

Marco Deucich Conte d’Macarsca elletto Collonello de Crouati di S.M. Cesarea

Vladimir pl. Devčić – rođen u Senju 13.07.1886. – umro u Zagrebu 23.10.1962. godine , majka Terezija, otac Roko vlasnik Senjske tiskare prve na ovom području, zatim vlasnik tiskare u Rijeci, pa veletrgovine papira jedne od najznačajnijih u Evropi, suosnivač i direktor Narodnih novina

Vladimir Biondić pl. Devčić – hrvatski akademik, magistar prava, vrhunski športaš, književnik

Članovi obitelji

Vladimir Biondić pl. Devčić
Vladimir (Stjepan) Biondić pl. Devčić - rođen u Sušaku, majka Vera pl. Devčić, otac Dr. Ivan Biondić - hrvatski akademik, magistar prava, vrhunski športaš i književnik.