Have an account? Log in or

Ivanović

Ivanović

Ivanović

 

Ivanovići, hrvatska je pomorska obitelj iz Dobrote u Boki kotorskoj. Prvi poznatiji odvjetak obitelji Luka (1696–1759), brodovlasnik i ratnik, stekao je zasluge za Mletačku Republiku u borbama protiv Osmanlija, za koje mu je mlet. senat 1753. podijelio nasljedni naslov kneza (conte). A. Kačić Miošić posvetio mu je 1756. izdanje Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga. Marko Lukin (1726–56), pomor. kapetan, bio je zapovjednikom obiteljskoga jedrenjaka Presveti Križ i Gospa od Krunice s 18 članova posade i 8 topova kada je 1751. godine u vodama Patraskoga zaljeva pobijedio tripolitanski gusarski brod sa 150 vojnika i 16 topova. Za taj pothvat mletački dužd Pietro Grimani predao mu je odličje viteza (cavaliere) s križem vitezova sv. Marka. Godine 1756. zajedno s bratom Jozom (1729–1777), pomorskim kapetanom na istome brodu, sukobio se u grčkim vodama s poznatim tripolitanskim gusarom Reisom Hadži-Ibrahimom, koji se želio osvetiti za patraski poraz. Braća Ivanović uspjela su svladati i ukloniti Hadži-Ibrahima, spaliti njegov brod, zarobiti 300 ljudi i oduzeti bogat plijen. Tu pobjedu, okončanu Markovom smrću od zadobivenih rana, opjevao je pjesnik Ivan Antun Nedić, dobrotski župnik, u spjevu Šambek satarisan Božjom desnicom (1757). Andrija Kačić Miošić u drugom izdanju Razgovora ugodnoga posvetio je Marku pjesmu Od kavaliera Marka Ivanovića iz Dobrote, od Boke Kotorske.

izvor: Hrvatska enciklopedija