Have an account? Log in or

Kačić

Kačić

Kačić

 

U vrelima su zabilježeni u oblicima de genere Chacittorum, generatione Cacich, genus Chacittorum, nobiles de Cacich, Caçici, Cacicii, Cacicli, Caciki, Cazethi, Cazichi, Cazziki, Chacichi i Kazzeti. Vrela raspoznaju plemenite Kačiće na prostoru Lučke županije u zadarsko-biogradskom zaleđu (XII–XVI. st.), kao omiške knezove (XII–XIII. st.) te knezove u Makarskom primorju (XV. i XVI. st., kada se počinju granati i označivati obiteljskim imenima).

Ubrajaju se među dvanaest istaknutih hrvatskih rodova koji su, prema Pacti conventi usuglasili sporazum s ugarskim kraljem kolomanom Arpadovićem 1102. godine.

U starijoj se historiografiji držalo da su Kačići prvotno pribivali u zadarskom zaleđu do rijeke Krke te da je vjerojatno kralj Petar Krešimir IV, kada je ovladao »dijelom nekadanje stare oblasti Neretve«, dio njih preselio na prostor između Cetine i Neretve kako bi ondje učvrstili vlast Hrvatskoga Kraljevstva (V. Klaić). S tim u svezi držalo se da su Slavac i njegova rodbina pripadnici roda Kačića. Ta su mišljenja poslije uglavnom odbačena, no i dalje se držalo da Kačići potječu iz zadarskoga zaleđa, odakle ih se dio raselio po Hrvatskoj od Gvozda do Neretve (M. Barada). Neki su pak istraživači zanijekali njihovo postojanje u zadarskom zaleđu, pogrješno tvrdeći da se ondje spominju samo pripadnici roda Kašića (S. Gunjača). U historiografiji je upozoreno da vrela »razlikuju dvije društvene razine u pojmu Kačić«, no da se ne može objasniti kako je nastala razlika između kneževskih omiških Kačića i »plemenskih« u zadarsko-biogradskom zaleđu, ni odgovoriti na pitanje »postoji li među njima izravna genetička veza«, premda bi na nju »smjeli pomišljati« (T. Raukar), ili pretpostaviti da su omiški Kačići nastali izdvajanjem od onih u Lučkoj županiji.

Ivan Majnarić 2005.