Have an account? Log in or

Vuchetich

Vuchetich

Vuchetich

 

brinje1650Obitelj Vuchetich (Vučetić) jedna je od starih obitelji hrvatskog plemstva. Prema povijesnim izvorima živjelo je u 14. i 15 stoljeću pleme Vucheticha u Bosni, današnjoj jugoistočnoj Hercegovini i to vjerojatno oko Bileća i Goražda. Tako nalazimo u drugoj polovici 14. stoljeća uglednog plemića–diplomatu Tvrtka Vucheticha. On živi i djeluje na dvoru bosanske kraljice Jelene Grube. U to vrijeme, Dubrovnik se obvezao plaćati Dmitrovdanski i Stonski dohodak bosanskoj kraljici. Zbog toga Tvrtko Vuchetich boravi u Dubrovniku. Njemu je odlukom Dubrovačkog Vijeća dana 02. veljače 1398. godine isplaćen Stonski dohodak da ga preda svojoj vladarici.

Prije godine 1551. doselili su se Vuchetichi u Brinje. Kralj Leopold I darovnom poveljom od 14.07.1698. god. dodjeljuje Lovri i Mihaelu Vuchetichu, ne samo novo plemićko dobro, Povelja-Vuceticnego im priznaje stare posjede plemićkog dobra Brinje i dodjeljuje a lodije (imanja) Drenovac, Verbova Lokva, Križevačka Glavica, Veliki Kret, Stajnička draga, Brezovo polje, Lipica i Letinac. To je učinio vjerojatno stoga što su stare povelje nestale u turskim razaranjima.

Četiri časnika Vucheticha iz Kerpen regimente oko 1815. god.

četiri časnika Vucheticha iz Kerpen regimente oko 1815. godine

Dana 29. travnja 1652. godine, vojvodi brinjskom knezu Pavlu Vuchetichu za iskazanu hrabrost i vojničke vrline potvrđuje se staro plemstvo i car i kralj Ferdinand III dodjeljuje mu novu grbovnicu. Zanimljivo je da je u štitu grba drugi štit s dvije prekrižene sablje i natpisom ET PEDES ET EQUES. Naš poznati heraldičar Bartol Zmajić smatrao je ovaj natpis u štitu grba za vrlo rijedak u svjetskoj heraldici. Obično se natpisi (gesla) nalaze ispod grba, a ne u samom grbu. ET PEDES ET EQUES u slobodnom prijevodu glasi na nogama i jašući (na konju). Grb je dobio Pavao Vuchetich koji je očito bio sklon vojničkom pozivu i vrlo je izvjesno da je sudjelovao u 30-godišnjem ratu u kojem je sudjelovalo veliki broj hrvatskih konjanika. Tu je prvi puta u vojnoj terminologiji došlo do primjene izreke ET PEDES ET EQUES. Hrvatski konjanici su po potrebi borbe postajali u ratu i pješaci.

podmaršal Luka pl. Vuchetich 1858.-1918.

podmaršal Luka pl. Vuchetich 1858. – 1918.

Prezime Vuchetich je vrlo staro i potječe od starohrvatskog imena Vuk. Ono se mijenjalo tijekom vremena. U početku je bilo Vlk, Vlkota, Vukota, Vucheta, Vuche, Vucetich, Vuczetich, Vučetić i Vuchetich. Vuchetina djeca su Vuchetichi. U 16. st. u obiteljskim spisima piše se ovo prezime kao Wchetich, u 17. st. Vucetich i Vuczetich. U 18. st. pa do polovice 19. st. Wuchetich, a od polovice 19. st. pa do I. svjetskog rata Vuchetich. Kasnije jedan dio članova obitelji Vuchetich piše i dalje Vuchetich dok se drugi odlučuju za Vučetić.

Obitelj pl. Vucheticha povezana je s mnogim uglednim obiteljima od kojih valja spomenuti ove: Baruni Rauch od Nyék-a, baruni Sedesz, baruni Vukasović, von Adelsfeld, de Morelli, von Cäesar, Klobučarić, Duimovich de Erenhein, Dávid od Turocz Szent Petera i Isztebnye, Szallopek od Csallopeka, Berkovich od Berkišina, Miksich od Also Lukavecz, Matanović, Milić, Zlatarić, Crnogorchevich, Herakovich, Holosy, Pozojević ,Uzbašić itd.

Rodoslovno stablo-1831god

rodoslovno stablo obitelji iz 1831. godine

Članovi obitelji

Branimir pl. Vučetić
Rođen je u Đakovu 5. srpnja 1942. od oca dr. Marka, pravnika, ministarskog savjetnika i majke Katarine pl. Vuković od Podkapele. Od svoje druge godine živi u Zagrebu, nakon što mu se obitelj doselila iz Đakova i Sl. Broda.
Stipe pl. Vučetić
Stipe pl. Vučetić, diplomirani inženjer elektrotehnike. Rođen je 1. siječnja 1950. god. u Brinju. Otac Stipe pl. Vučetić i majka Ana pl. Vučetić (rođena Vučetić). Supruga Višnja Šercl Vučetić, magistar ekonomskih znanosti i kćerka Dunja pl. Vučetić, zubni tehničar.